Μείωση του μεγέθους των εγγράφων PDF

Τα έγγραφα PDF που περιέχουν εικόνες σελίδας ή πολλές εικόνες μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να μειώσετε το μέγεθος τέτοιων εγγράφων.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
    • Ποιότητα εικόνας - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, μειώνοντας την ποιότητα των εικόνων μέσα στο έγγραφο.
    • Χρήση συμπίεσης MRC (καθορίστε τις γλώσσες OCR παρακάτω) - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC σε αναγνωρισμένες σελίδες, ο οποίος μειώνει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου, διατηρώντας παράλληλα την οπτική ποιότητα των εικόνων της σελίδας.
    • Γλώσσες OCR - Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Το συμπιεσμένο έγγραφο PDF που δημιουργείται θα ανοίξει σε νέο παράθυρο.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article