Υπογραφή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κείμενο και υπογραφές σε μορφή εικόνας.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article