Πλαίσιο ελέγχου

Πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μια επιλογή ή να το αφήσει αποεπιλεγμένο (π.χ. επιλογή ανάμεσα σε Ναι ή Όχι).

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πλαισίου ελέγχου

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article