Πλαίσιο λίστας

Πλαίσιο λίστας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μία ή περισσότερες τιμές από μία λίστα.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο λίστας στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο λίστας, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο λίστας και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα στοιχείων λίστας

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article