Κουμπί

Πλήκτρο επιτρέπει στον χρήστη να εκκινήσει μια ενέργεια σχετιζόμενη με ένα συγκεκριμένο κουμπί.

Για να προσθέσετε ένα κουμπί στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα κουμπί, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες κουμπιού

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα ενεργειών

Προσθήκη μιας νέας ενέργειας

Λίστα όλων των πιθανών ενεργειών

Αλλαγή ενέργειας

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article