Przycisk

Przycisk umożliwia zainicjowanie akcji powiązanej z danym przyciskiem.

Aby dodać przycisk do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować przycisk, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości przycisku

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Akcje

Dodawanie nowej akcji

Lista możliwych akcji

Zmienianie akcji

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article