Jesli tekst zawiera zbyt wiele specjalistycznych lub rzadkich terminow

Program ABBYY FineReader PDF 15 sprawdza rozpoznane słowa w swoim wewnętrznym słowniku. Jeśli rozpoznawany tekst zawiera wiele specjalistycznych terminów, skrótów lub nazw, można zwiększyć jakość rozpoznawania, dodając te wyrazy do słownika.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglądaj słowniki....
  2. W oknie dialogowym Słowniki użytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk Przeglądaj....
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym wpisz słowo i kliknij przycisk Dodaj słowo lub wybierz słowo i kliknij przycisk Usuń.

Jeżeli dodawane słowo znajduje się już w słowniku, zostanie wyświetlona stosowna informacja.

Można zaimportować słowniki użytkownika utworzone w poprzednich wersjach programu ABBYY FineReader (obsługiwane są wersje 9.0, 10, 11, 12 i 14).

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglądaj słowniki....
  2. W oknie dialogowym Słowniki użytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk Przeglądaj....
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym kliknij przycisk Importuj... i wybierz plik słownika, który chcesz zaimportować (musi mieć rozszerzenie *.pmd, *.txt lub *.dic).

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article