Jeśli przetwarzasz dużą liczbę dokumentów o identycznym układzie

W przypadku przetwarzania dużej liczby dokumentów o identycznym układzie (np. formularzy czy kwestionariuszy), analizowanie układu każdej strony zajmuje zbyt wiele czasu. Aby oszczędzić czas, można przeanalizować tylko jeden dokument ze zbioru podobnych dokumentów i zapisać wykryte obszary w postaci szablonu. Następnie można użyć tego szablonu w przypadku innych dokumentów z tego zbioru.

Aby utworzyć szablon obszaru:

  1. Otwórz obraz w Edytorze OCR i pozwól na wykonanie automatycznej analizy układu przez program lub narysuj obszary ręcznie.
  2. Kliknij Obszar > Zapisz szablon obszaru.... W oknie dialogowym, które zostanie otwarte podaj nazwę szablonu obszaru i kliknij przycisk Zapisz.

Aby móc skorzystać z szablonu obszaru, należy zeskanować wszystkie dokumenty zbioru w tej samej rozdzielczości.

Aby zastosować szablon obszaru:

  1. W polu STRONY wybierz strony, dla których chcesz zastosować szablon.
  2. Kliknij Obszar > Ładuj szablon obszaru....
  3. W polu Otwórz szablon obszaru wybierz żądany plik szablonu (*.blk).
  4. W tym samym oknie dialogowym, obok pozycji Zastosuj do wybierz Wybrane strony aby zastosować szablon do zaznaczonych stron.
    Wskazówka. Jeśli chcesz zastosować szablon do wszystkich stron w dokumencie, wybierz Wszystkie strony.
  5. Kliknij Otwórz.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article