Podpis tekstowy

Za pomocą Edytora PDF można dodawać podpisy tekstowe do dokumentów PDF.

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Utwórz podpis tekstowy....
  Jeśli masz już utworzone podpisy tekstowe, wybierz jeden z listy dostępnych podpisów. Ewentualnie kliknij Inny podpis > Utwórz podpis tekstowy....
 2. W oknie dialogowym Tworzenie tekst podpisu, które zostanie otwarte wpisz tekst podpisu.
 3. W razie potrzeby zmień styl podpisu.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Umieść podpis w wybranym miejscu na stronie.
 6. Możesz zmienić rozmiar podpisu, obrócić go oraz przesunąć w inne miejsce w dokumencie.

W efekcie podpis tekstowy pojawi się w dokumencie.

Edytowanie podpisów

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Inny podpis > Zarządzaj podpisami....
 2. W otwartym oknie dialogowym, które zostanie otwarte zaznacz podpis i kliknij przycisk Edytuj....
  Edytować można zarówno podpisy tekstowe jak i graficzne.
 3. W otwartym oknie dialogowym zmień parametry swojego podpisu i kliknij Zapisz.
  Aby dodać zmieniony podpis do dokumentu, kliknij przycisk Użyj i umieść podpis w wybranym miejscu na stronie.

Usuwanie podpisów

Aby usunąć podpis:

 • Zaznacz podpis w dokumencie i naciśnij klawisz Del lub
 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Usuń... w menu skrótów.

Aby usunąć podpis z listy dostępnych podpisów:

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Inny podpis > Zarządzaj podpisami....
 2. W otwartym oknie dialogowym wybierz podpis, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń....
  Usuwać można zarówno podpisy tekstowe jak i graficzne.

Do dokumentu można dodać więcej niż jeden podpis.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article