Wyszukiwanie i zastępowanie

Edytor PDF umożliwia wyszukiwanie i zastępowanie słów i wyrażeń. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz kartę w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj, aby otworzyć okienko SZUKAJ.
 2. Otwórz kartę ZASTĄP.
 3. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo lub wyrażenie, które chcesz wyszukać.
  Pasujące słowa i zwroty zostaną wyróżnione w dokumencie.
  Wyniki wyszukiwania zostaną pogrupowane (wg źródła: tekstu, komentarzy lub zakładek) i będzie można wyróżniać całe grupy.
   
 4. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok ikony i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dokładne dopasowanie znajdzie tylko słowa dokładnie pasujące do słów wpisanych w polu wyszukiwania.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „correct” nie pozwoli znaleźć słów „incorrectly” ani „correction”.
  • Rozróżniaj wielkość liter znajdzie tylko słowa pasujące wielkością liter do słowa w zapytaniu.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „Editor” nie pozwoli znaleźć słowa „editor” ani „EDITOR”.
 5. W polu Zamień na wpisz tekst, który ma zastąpić pierwotny tekst.
 6. W wynikach wyszukiwania zaznacz słowo lub wyrażenie, które chcesz zastąpić.
  Aby zastąpić kilka słów lub wyrażeń na raz, wybierz odpowiednią wartość w okienku wyszukiwania.
 7. Kliknij Zastąp.
  To spowoduje zastąpienie wybranego słowa lub wyrażenia wskazanym przez Ciebie słowem lub wyrażeniem oraz usunięcie odpowiedniego elementu z wyników wyszukiwania.
  Aby przejść do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu, użyj przycisków . Do następnego wyniku wyszukiwania można też przejść, naciskając klawisz F3.
 8. Zapisz zmiany.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article