Kopiowanie treści dokumentów

Za pomocą programu ABBYY FineReader można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów oraz wklejać je do innych aplikacji. Można kopiować treść z zeskanowanych stron i obrazów bez rozpoznawania całego dokumentu czy konwertowania go do edytowalnego formatu. Wybrany fragment zostanie skopiowany do schowka. Następnie skopiowany fragment można wkleić do innej aplikacji z funkcją wklejania ze schowka.

Aby skopiować treść:

  1. Za pomocą przycisków , , lub w oknie Obraz wybierz fragment dokumentu przeznaczony do skopiowania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy fragment i kliknij menu skrótów Rozpoznaj i kopiuj tekst lub kliknij przycisk na wyskakującym pasku narzędziowym.
  3. Wklej treść do innej aplikacji.

Aby zapisać kilka stron:

  1. Wybierz strony w oknie STRONY.
  2. Kliknij prawym przyciskiem wybrane strony, kliknij Zapisz jako i wybierz format lub wybierz Wyślij do i wybierz aplikację, do której należy wprowadzić rozpoznane strony.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article