Instalacja i uruchamianie programu ABBYY FineReader

Instalowanie programu ABBYY FineReader na jednym komputerze

  1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe znajdujący się na dysku instalacyjnym lub innym nośniku.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

Wdrażanie programu ABBYY FineReader PDF 15 w sieci LAN

Program ABBYY FineReader może być instalowany i używany w sieci lokalnej*. Automatyczny proces instalacji przyspiesza i ułatwia instalację programu ABBYY FineReader w sieci lokalnej, ponieważ uwalnia od konieczności instalowania programu na każdej stacji oddzielnie.

Proces instalacji składa się z dwóch etapów. Najpierw program jest instalowany na serwerze. Następnie można go zainstalować z serwera na stacjach roboczych przy użyciu jednej z czterech poniższych metod:

  • Korzystając z usługi Active Directory
  • Korzystając z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Za pomocą wiersza poleceń
  • Ręcznie w trybie interaktywnym

Więcej informacji na temat instalowania programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych, obsługi Menedżera licencji oraz pracy z programem w sieci lokalnej znajduje się w Podręczniku administratora systemu.

Uruchamianie programu ABBYY FineReader

Aby uruchomić program ABBYY FineReader PDF 15:

  • Kliknij przycisk "Start" w systemie Windows, a następnie kliknij Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader PDF 15 (w Windows 10 kliknij przycisk "Start" > Wszystkie aplikacje i kliknij ABBYY FineReader PDF 15).
  • Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik dokumentu w Eksploratorze Windows (musi być w jednym z obsługiwanych formatów) i kliknij opcję Edytuj w ABBYY FineReader PDF 15 lub Konwertuj przy użyciu ABBYY FineReader PDF 15 na następnie wybierz jedno z poleceń konwersji.

* Funkcja niedostępna w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: Strona programu FineReader w witrynie ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) zawiera listę wersji z wykazem wspieranych przez nie funkcji.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article