Usuwanie informacji poufnych z dokumentów PDF

Za pomocą Edytora PDF można usuwać poufne informacje z dokumentów PDF przed ich publikacją. Można wymazać zarówno tekst, jak i grafikę.

  1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij lub kliknij strzałkę znajdującą się obok tego narzędzia i wybierz opcję Tryb wymazywania.
  2. Aby zmienić kolor prostokątów przykrywających wymazany tekst, kliknij jedno z siedmiu kolorowych pól na pasku narzędzi albo kliknij strzałkę i wybierz dowolny kolor z palety. Aby wyświetlić jeszcze więcej kolorów, kliknij Więcej kolorów....
  3. Zaznacz tekst i/lub grafikę, które chcesz usunąć.

W efekcie zaznaczona treść zostanie usunięta z dokumentu i wszystkie jej wystąpienia w tekście zostaną zamazane wybranym kolorem.

Można usuwać obiekty i dane spoza treści głównej dokumentu (np. komentarze, adnotacje, załączniki, metadane itp.):

  1. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i wybierz pozycję Usuń obiekty i dane....
  2. W otwartym oknie dialogowym wybierz obiekty i dane do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

W programie ABBYY FineReader dane poufne można usuwać także za pomocą funkcji Szukaj. Zobacz również: Wyszukiwanie i wymazywanie.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article