Integracja z programem Microsoft SharePoint

W programie ABBYY FineReader można otwierać, edytować i zapisywać pliki przechowywane w bibliotekach dokumentów Microsoft SharePoint.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint:

 1. Użyj Edytora PDF programu ABBYY FineReader, aby otworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint.
 2. Wyewidencjonuj dokument w następujący sposób, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego edycję:
  • Kliknij przycisk Wyewidencjonowanie w wiadomości, która się pojawi w górnej części ekranu,

  • Ewentualnie kliknij Plik > SharePoint® > Wyewidencjonowanie.

   Jeśli dokument został już wyewidencjonowany przez innego użytkownika, zapisz kopię dokumentu na swoim komputerze.
 3. Edytuj dokument PDF.
  Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
 4. Zaewidencjonuj dokument, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć wprowadzone w nim zmiany. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Zaewidencjonuj....
  Jeśli nie chcesz zapisywać zmian na serwerze, kliknij Odrzuć wyewidencjonowanie....
 5. W otwartym oknie dialogowym wybierz Typ wersji dokumentu, jeśli na serwerze włączona jest kontrola wersji i wpisz komentarz.
  Wybierz opcję Utrzymaj dokument w stanie wyewidencjonowanym po zaewidencjonowaniu bieżącej wersji , jeśli chcesz wysłać wszystkie swoje zmiany do serwera bez ewidencjonowania dokumentu.
 6. Kliknij Zaewidencjonuj.

Uwaga: jeśli używasz usługi przechowywania w chmurze OneDrive, nie będziesz mieć możliwości wyewidencjonowania dokumentów z tej usługi. Klient OneDrive tworzy lokalne kopie plików na komputerze i synchronizuje je z serwerem. W tym przypadku dokumenty PDF będą traktowane jak zwykłe pliki.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article