Dodawanie załączników plikowych

Do dokumentu PDF można dołączyć plik w dowolnym formacie.

Aby wyświetlić dołączone pliki:

    • Kliknij przycisk w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Załączniki.

Załączone pliki można otwierać, zapisywać, przemianowywać oraz usuwać.

W okienku ZAŁĄCZNIKI:

    • Wybierz plik.
    • Na pasku narzędzi kliknij narzędzie reprezentujące czynność, którą chcesz wykonać. Ewentualnie kliknij odpowiednie polecenie w menu skrótów.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article