Pridávanie súborov ako príloh

Do dokumentov PDF možno pripájať súbory ľubovoľného formátu.

Zobrazenie pripojených súborov:

    • Kliknite na tlačidlo v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Prílohy.

Pripojené súbory môžete otvoriť, uložiť, premenovať alebo odstrániť.

V table PRÍLOHY:

    • Vyberte súbor.
    • V paneli s nástrojmi kliknite na nástroj, ktorý zodpovedá akcii, ktorú chcete vykonať. Môžete tiež kliknúť na príslušný príkaz v ponuke skratiek

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article