Ukladanie vo formáte PDF

Program ABBYY FineReader vám umožňuje ukladať celé dokumenty PDF alebo vybraté strany. K dispozícii sú rôzne možnosti uloženia.

  • Ak chcete uložiť dokument PDF, v ktorom budú môcť používatelia vyberať, kopírovať a upravovať jeho obsah, kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Prehľadávateľný dokument PDF. Alebo kliknite naSúbor > Uložiť ako > Uložiť ako prehľadávateľný dokument PDF....
    Dokument sa uloží ako súbor PDF s možnosťou vyhľadávania. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte PDF.
  • Ak chcete uložiť dokument PDF, v ktorom nebudú môcť používatelia vyberať, kopírovať a upravovať jeho obsah, kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Len obrázok vo formáte PDF. Alebo kliknite naSúbor > Uložiť ako Uložiť ako len obrázok vo formáte PDF....

Dokument sa uloží ako súbor PDF obsahujúci iba snímky. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte PDF.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table STRANY vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Prehľadávateľný dokument PDF (alebo Len obrázok vo formáte PDF).

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > PDF dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article