Cloudové úložisko

Program ABBYY FineReader dokáže spracovať dokumenty PDF uložené v nasledujúcich službách cloudového úložiska: OneDrive, Disk Google a Dropbox.  Klient cloudového úložiska vytvorí lokálne kópie súborov v počítači a synchronizuje ich so serverom. S cloudovými dokumentmi PDF tak môžete pracovať ako s bežnými dokumentmi.

Pri spracovaní cloudového dokumentu PDF postupujte takto:

 1. nainštalujte a nastavte vhodného klienta cloudového úložiska:
 2. Otvorte príslušný dokument PDF z tohto nového priečinka v programe ABBYY FineReader, upravte a uložte ho.
  Ďalšie informácie - pozri Editor PDF.

Tu uvádzame príklad, ako môžete pracovať s dokumentom PDF na hostiteľskej službe cloudového úložiska OneDrive.

Po nainštalovaní a nastavení klienta OneDrive by sa na pevnom disku počítača mal zobraziť nasledujúci priečinok:

Ikona sa zobrazí v oblasti oznámení a súbory sa začnú synchronizovať so serverom.

Takéto súbory sa označia ikonou . Nezaberajú priestor na pevnom disku a pri práci s programom ABBYY FineReader sa budú preberať.

 1. V programe ABBYY FineReader otvorte dokument z priečinka.
  Po otvorení sa súbor prevezme do počítača a označí sa ikonou .
 2. Vykonajte zmeny v dokumente a uložte ho.
  Lokálna kópia súboru sa následne synchronizuje s kópiou na serveri. Súbor sa potom označí ikonou .
 3. Po odovzdaní súboru na OneDrive sa súbor opäť označí ikonou .

Ak chcete označiť najdôležitejšie súbory a mať k nim vždy prístup, v rozbaľovacej ponuke daného súboru vyberte možnosť Vždy zachovať na tomto zariadení. Súbory sa tým označia ikonou a sprístupnia sa, aj keď ste offline.

Upozorňujeme, že postup pri používaní ľubovoľnej služby cloudového úložiska sa môže líšiť od tu opísaného.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article