Dokumenty przechowywane w chmurze

Program ABBYY FineReader może przetwarzać dokumenty przechowywane w następujących usługach chmurowych: OneDrive, Google Drive i Dropbox.  Klient chmury tworzy kopie plików na komputerze i synchronizuje je z serwerem. Dzięki temu z dokumentami PDF przechowywanymi w chmurze możesz pracować tak samo, jak z wszystkimi innymi dokumentami.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany w chmurze:

 1. Zainstaluj i skonfiguruj odpowiedniego klienta chmury:
  • Microsoft OneDrive;
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi OneDrive znajduje się na oficjalnej witrynie firmy Microsoft.
  • Google Drive;
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi Google Drive znajduje się na oficjalnej witrynie Google.
  • Dropbox.
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi Dropbox znajduje się na oficjalnej witrynie Dropbox.

   Gdy skonfigurujesz klienta, w Eksploratorze Windows powinien pojawić się folder zawierający wszystkie pliki, które zostały wysłane do Twojej chmury.
 2. W programie ABBYY FineReader otwórz interesujący Cię dokument PDF z tego nowego folderu, wprowadź zmiany, a następnie go zapisz.
  Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytor PDF.

Poniżej przedstawiono przykład edycji dokumentu PDF przechowywanego w usłudze chmurowej OneDrive.

Gdy zainstalujesz i skonfigurujesz klienta OneDrive, na dysku Twardym Twojego komputera powinien pojawić się następujący folder:

W obszarze powiadomień pojawi się ikona oraz rozpocznie się synchronizacja plików z serwerem.

Pliki te będą oznaczone ikoną . Nie zajmują one miejsca na Twoim dysku twardym i będą pobierane w trakcie pracy w programie ABBYY FineReader.

 1. W programie ABBYY FineReader otwórz dokument z folderu.
  Kiedy go otworzysz, nastąpi jego pobranie na Twój komputer i zostanie on oznaczony ikoną .
 2. Wprowadź interesujące Cię zmiany w dokumencie i zapisz go.
  Potem nastąpi synchronizacja lokalnej wersji pliku z egzemplarzem przechowywanym na serwerze. Po jej zakończeniu plik zostanie oznaczony ikoną .
 3. Gdy plik zostanie przesłany do usługi OneDrive, znowu zostanie oznaczony ikoną .

Aby zaznaczyć najważniejsze pliki i stale mieć do nich dostęp, z menu kontekstowego danego pliku wybierz opcję Zawsze przechowuj na tym urządzeniu. To spowoduje oznaczenie tych plików ikoną i sprawi, że będą dostępne także offline.

Zwróć uwagę, że sposób korzystania z każdej usługi przechowywania w chmurze może się różnić od opisanego powyżej.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article