Skanowanie i zapisywanie dokumentów

Za pomocą zadań w Skanuj okna dialogowego Nowe zadanie można tworzyć cyfrowe dokumenty w różnych formatach. Aby utworzyć obrazy dokumentów, należy posłużyć się skanerem lub cyfrowym aparatem fotograficznym.

 1. Wybierz zakładkę Skanuj i kliknij zadanie:
  • Skanowanie do edytora OCR otwierają się skany w edytorze OCR.
  • Skanuj do PDF tworzy pliki PDF z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do programu Microsoft Word tworzy dokumenty Microsoft Word z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do programu Microsoft Excel tworzy dokumenty Microsoft Excel z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do plików obrazów tworzy dokumenty zawierające wyłącznie obrazy z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
  • Skanuj do innych formatów tworzy dokumenty w popularnych formatach, takich jak *.odt, *.pptx, *.epub i *.html z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry specyficzne dla wybranego formatu.
  Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
 6. Kliknij przycisk Skanuj do <format>.
 7. Po rozpoczęciu skanowania pojawi się okno dialogowe przedstawiające pasek postępu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. W zależności od zadania, które zostało wybrane w kroku 1, zeskanowane obrazy zostaną:
  • Przetworzone i dodane do projektu OCR w edytorze OCR.
  • Przetworzono i przekonwertowane do PDF. Określ folder do zapisania utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument pozostanie otwarty w edytorze OCR.
  • Przetworzone i przekonwertowane do wybranego formatu. Określ folder do zapisania utworzonego dokumentu wynikowego. Dokument pozostanie otwarty w edytorze OCR.

Zobacz również: :

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article