Tworzenie plików PDF przy użyciu drukarki wirtualnej

Dokumenty PDF można tworzyć w każdej aplikacji, w której można wybrać drukarkę. Użyta zostanie aplikacja PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY FineReader 15.

  1. Otwórz dokument, z którego chcesz utworzyć plik PDF.
  2. Otwórz okno dialogowe opcji drukowania.
  3. Na liście dostępnych drukarek wybierz PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY FineReader 15.
  4. W razie potrzeby kliknij Ustawienia drukarki... i zmień ustawienia tworzenia dokumentu PDF.
  5. Kliknij Drukuj, aby rozpocząć tworzenie dokumentu PDF.
  6. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte można zmienić nazwę i lokalizację pliku, otworzyć zapisany dokument do przejrzenia oraz wysłać dokument na wybrany adres e-mail. Można także dodać tworzony dokument PDF do istniejącego dokumentu PDF, wybierając opcję Dodaj pliki do dokumentu PDF.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article