Zapisywanie plików w formatach XLS i XLSX

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Tekst sformatowany
  Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnych odstępów między wierszami ani rozmieszczenia obiektów na stronie. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 2. Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia grafiki

Można zapisywać grafiki w dokumentach XLSX. Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazy (tylko XLSX).

Wskazówka. Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Wybierz ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Włącz tę opcję, jeśli chcesz zachować tekst nagłówków i stopek. Jeśli opcja ta jest wyłączona, nagłówki i stopki nie są zachowywane.
 • Ignoruj tekst poza tabelami
  Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
 • Konwertuj wartości numeryczne na typ liczbowy
  Konwertuje liczby na format „Liczby” w dokumencie XLSX. Na takich komórkach program Microsoft Excel może wykonywać działania arytmetyczne.
 • Utwórz osobny arkusz dla każdej strony (tylko XSLX)
  Włącz tę opcję, aby zapisać strony z dokumentu źródłowego w osobnych arkuszach.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article