Instalacja, aktywacja i rejestracja programu ABBYY FineReader PDF 15

Piractwo oprogramowania jest zjawiskiem szkodliwym zarówno dla producentów oprogramowania, jak i dla użytkowników — korzystanie z nielegalnych produktów jest niebezpieczne. Kupując legalną kopię oprogramowania, użytkownicy mogą być pewni, że nabywają produkt nienaruszony. Firma ABBYY chroni swoją własność intelektualną i dba o bezpieczeństwo klientów.

Programy firmy ABBYY zawierają specjalne zabezpieczenia uniemożliwiające korzystanie z nich przez osoby, które nie zawarły umowy licencyjnej z firmą ABBYY. Aby móc korzystać bez ograniczeń z wszystkich funkcji programu ABBYY FineReader, należy go aktywować.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale daje pewne korzyści.

Spis treści rozdziału

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article