Εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή του ABBYY FineReader PDF 15

Η πειρατεία λογισμικού βλάπτει εξίσου τους κατασκευαστές και τους τελικούς χρήστες του. Η χρήση ενός παράνομου προϊόντος δεν είναι ποτέ ασφαλής. Το νόμιμο λογισμικό διασφαλίζει ότι κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να εισαγάγει επιβλαβείς αλλαγές κώδικα. Η ABBYY καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και την ασφάλεια των πελατών της.

Τα προϊόντα λογισμικού της ABBYY περιλαμβάνουν ειδική τεχνολογία προστασίας, η οποία αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από χρηστές οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε συμφωνία άδειας χρήσης με την ABBYY. Για να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης του ABBYY FineReader χωρίς περιορισμούς, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε.

Η δήλωση του προϊόντος είναι προαιρετική και οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν ορισμένα πλεονεκτήματα.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article