Πεδίο κειμένου

Πεδίο κειμένου προορίζεται για κειμενικά δεδομένα.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου κειμένου

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα μορφής

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article