Textové pole

Textové pole je určeno pro textové údaje.

Pokud chcete do formuláře přidat textové pole, přepněte do režimu úprav formulářů a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit textové pole, klikněte na toto pole pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Vlastnosti textových polí

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Formát

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article