Rozevírací seznam

Rozevírací seznam umožňuje uživateli výběr hodnoty ze seznamu nebo zadání vlastní hodnoty.

Pokud chcete do formuláře přidat rozevírací seznam, přepněte do režimu úprav formulářů a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit rozevírací seznam, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Vlastnosti rozevíracích seznamů

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Položky na seznamu

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article