Editor OCR

Editor OCR používá pro pokročilé převody skenů dokumentů, souborů PDF a obrazových souborů technologii optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition - OCR).

V editoru OCR můžete vykreslovat oblasti OCR, kontrolovat rozpoznávaný text, učit program rozpoznávat nestandardní znaky a písma a používat některé pokročilé funkce k dosažení maximální kvality OCR a převádění.

Obsah kapitoly

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article