Ukládání ve formátu HTML

Uložení textu ve formátu HTML:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Dokument HTML. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument HTML.

Dokument bude uložen ve formátu, který byl zadán. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce HTML.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně STRÁNKY vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Dokument HTML.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > HTML dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti... , aby se toto dialogové okno otevřelo).

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article