Opslaan als HTML

U kunt de tekst als volgt in de HTML-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer HTML-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > HTML-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het HTML- tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het PAGINA'S deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > HTML-document.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > HTML tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article