Handtekeningafbeelding

Met ABBYY FineReader kunt u een handtekeningafbeelding toevoegen aan uw PDF-documenten.

  1. In de PDF-gereedschappen- werkbalk klikt u op > Handtekening maken van afbeelding....
    Als u al handtekeningen heeft gemaakt, selecteert u een handtekening uit de lijst met beschikbare handtekeningen. U kunt ook klikken op Andere handtekening > Handtekening maken van afbeelding...
  2. In het Handtekening aanmaken vanuit Afbeelding dialoogvenster. Klik op Openen om een afbeeldingsbestand te selecteren of klikt u op Plakken van klembord om de handtekening van het klembord te plakken.
  3. U kunt de grootte van uw handtekening aanpassen en de achtergrond transparant maken.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Plaats de handtekening op de gewenste plek op de pagina.
  6. U kunt de grootte van de handtekening aanpassen, de handtekening draaien of deze verplaatsen naar een andere plek in het document.

Vervolgens verschijnt de handtekeningafbeelding in het document.

U kunt zoveel handtekeningen als u wilt toevoegen aan het document.

U kunt een handtekeningafbeelding bewerken of verwijderen. Zie ook: Teksthandtekening.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article