Splitsen op bladwijzers

Met de PDF Editor kunt u een PDF-document splitsen via alleen de bladwijzers op het hoogste niveau. Er wordt een nieuw document gemaakt voor elke bladwijzer op het hoogste niveau.

Doe het volgende om een PDF-document te splitsen op bladwijzers:

 1. Gebruik de PDF Editor om het document te openen en selecteer dan Bestand >  Document splitsen...
 2. In het dialoogvenster dat verschijnt:
  1. Geef de Splitsingsmethode > Op bladwijzers (alleen eerste niveau) op.
  2. Select de methode voor het geven van bestandsnamen in de Bestandsnaam vervolgkeuzelijst:
   • Hetzelfde als bladwijzernaam geeft de nieuwe documenten een naam op basis van de bladwijzers. Standaard zijn nieuwe documentnamen genummerd. Schakel nummering voor of na de naam in en geef het aantal cijfers op.

     Bijv. de parameters "Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3" genereren de volgende documentnamen: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf etc., waarbij Inleiding, Introduction.pdf, Chapter_1.pdf, Chapter_2.pdf bladwijzernamen zijn.
    Verwijder het vinkje Nummering toevoegenom de nummering uit te schakelen.
   • Gebruik Aangepaste naamom de documentnaam te wijzigen indien nodig.  De namen van alle nieuwe documenten worden aan het einde genummerd om ze uniek te houden. Schakel nummering voor of na de naam in en geef het aantal cijfers op.

    Bijv. de parameters "Naam: Document, Nummering: Na naam, Aantal cijfers: 3" genereert de volgende documentnamen: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, etc.
    Standaard wordt de naam van het brondocument gebruikt.
  3. Sla de nieuwe documenten op in de map van het brondocument of geef een andere locatie op.

   De bijgevoegde bestanden worden naar een afzonderlijke map gestuurd, genaamd Bijlagenin dezelfde directory. Bladwijzers blijven niet behouden in de nieuwe documenten.
 3. Klik op Splitsen.

Zodra het splitsen is voltooid, wordt de map met de nieuwe bestanden geopend in een nieuw venster.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article