Knop

Knop hiermee kan de gebruiker een actie starten die aan een knop is gekoppeld.

Als u een knop in uw formulier wilt gebruiken, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap .
Zie ook: Interactieve velden toevoegen

Als u een knop wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de knop en selecteert u Eigenschappen... in het snelmenu.
Zie ook: Interactieve velden bewerken

Knop Eigenschappen

Tabblad Algemeen

Tabblad Vormgeving

Tabblad Acties

Een nieuwe actie toevoegen

Lijst met mogelijke acties

Een actie wijzigen

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article