Kop- en voetregels toevoegen

Via de PDF-editor kunt u kop- en voetregels toevoegen aan pagina's in PDF-documenten. Kop- en voetregels zijn terugkerende teksten boven of onder in pagina's. U kunt er paginanummers, de naam van de auteur, de datum of tijd van aanmaak, of bates-nummering aan toevoegen om te gebruiken voor documentindexering.

Zo voegt u een kop- of voetregel toe aan uw document:

  1. Klik op de knop.
  2. Selecteer het gewenste type kop- of voetregel in het vervolgkeuzemenu.

Kop-/voetregels maken...

Kop-/voetteksten beheren...

Een kop-/voetregel uit de lijst verwijderen...

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article