E-books opslaan

Met ABBYY FineReader PDF 15 kunt u papieren boeken scannen en converteren naar EPUB-, FB2- en DjVu-indelingen. U kunt de resulterende e-books lezen op tablets als de iPad en op andere mobiele apparaten, of uploaden naar uw Kindle-account.

U kunt een e-book ook opslaan in HTML-indeling. Zie voor meer informatie Opslaan als HTML.

Opslaan als FB2 of EPUB

U kunt de tekst als volgt opslaan als FB2 of EPUB:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer FB2-document of EPUB-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan... en selecteert u de vereiste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > FB2-document, (of EPUB®-document).

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het EPUB/FB2 tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het PAGINA'S deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > Elektronische publicatie (EPUB), (of FictionBook (FB2)).

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > EPUB / FB2 tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

Opslaan als DjVu

U kunt de tekst als volgt in de DjVu-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als-knop op de hoofdwerkbalk en selecteer DjVu-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > DjVu-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het DjVu tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het PAGINA'S deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > DjVu-document.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > DjVu tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article