Formulieren maken

Zo maakt u een formulier:

 1. Maak in de PDF-editor een nieuw document of open een bestaand document.
  Zie ook: PDF-documenten weergeven
 2. Schakel over naar de formulierbewerkingsmodus door op de hoofdwerkbalk op de knop te klikken. U opent zo een nieuwe werkbalk met gereedschappen waarmee u diverse typen interactieve velden aan uw formulier kunt toevoegen.
  Als uw formulier al interactieve velden bevat, worden de namen ervan in het formulier weergegeven. Als u de veldnamen niet wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop ergens in het formulier en schakelt u het selectievakje uit naast het item Veldnamen weergeven in het snelmenu. U kunt ook klikken op Weergave > Veldnamen weergeven.  In de formulierbewerkingsmodus zijn de PDF-hoofdgereedschappen niet beschikbaar.
 3. U kunt formuliervelden naar wens toevoegen en bewerken en hun positie op de pagina aanpassen.
  Een veld kan alleen binnen de huidige pagina worden verplaatst.
  Als u uw formuliervelden wilt zien zoals ze aan de gebruiker worden getoond, sluit u de formulierbewerkingsmodus.

  U kunt velden toevoegen van de volgende typen:
 4. U sluit de formulierbewerkingsmodus door op de hoofdwerkbalk op de knop te klikken. U kunt ook met de rechtermuisknop elders in het formulier klikken en Formuliereditor afsluiten in het snelmenu selecteren, of gewoon op de ESC-toets drukken.
 5. Sla uw formulier op.
  Door uw formulier op te slaan als een PDF-document (Bestand > Opslaan als > PDF-document) blijven de interactieve velden behouden, zodat u en andere gebruikers het formulier kunnen invullen wanneer het PDF-bestand wordt geopend. Als u het formulier opslaat in een andere indeling, bijvoorbeeld Microsoft Word, kan het niet worden bewerkt wanneer het wordt weergegeven.

Als u het PDF-formulier wilt invullen, moet u de formulierbewerkingsmodus afsluiten.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article