Tạo biểu mẫu

Để tạo biểu mẫu:

 1. Trong Trình sửa PDF, hãy tạo một tài liệu mới hoặc mở một tài liệu hiện có.
  Xem thêm: Xem tài liệu PDF
 2. Chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu bằng cách nhấp vào nút trên thanh công cụ chính. Thao tác này sẽ đưa ra một thanh công cụ mới với các công cụ cho phép bạn thêm các kiểu trường tương tác khác nhau vào biểu mẫu của mình.
  Nếu biểu mẫu của bạn đã chứa các trường tương tác, tên của các trường này sẽ được hiển thị trên biểu mẫu. Nếu bạn không muốn thấy tên trường, nhấp chuột phải vào bất cứ vị trí nào trên biểu mẫu và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh mục Hiển thị Tên Trường trên trình đơn lối tắt. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào Xem > Hiển thị Tên Trường.  Ở chế độ sửa biểu mẫu, các công cụ PDF chính sẽ chuyển sang trạng thái không khả dụng.
 3. Thêmsửa các trường của biểu mẫu theo yêu cầu và điều chỉnh vị trí của các trường này trên trang.
  Chỉ có thể định vị lại các trường này trên trang hiện tại.
  Để xem các trường của biểu mẫu sẽ hiển thị ra sao với vai trò người dùng, hãy thoát khỏi chế độ sửa biểu mẫu.

  Bạn có thể thêm các kiểu trường như sau:
 4. Thoát chế độ sửa biểu mẫu bằng cách nhấp vào nút trên thanh công cụ chính. Hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào bất cứ vị trí nào trên biểu mẫu và chọn Thoát Trình biên tập Biểu mẫu trên trình đơn lối tắt, hoặc chỉ cần nhấn phím Esc.
 5. Lưu lại biểu mẫu.
  Việc lưu biểu mẫu dưới dạng tài liệu PDF (Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu PDF...) sẽ bảo vệ các trường tương tác để bạn hoặc người dùng khác có thể điền vào biểu mẫu khi họ mở tệp PDF. Việc lưu biểu mẫu của bạn dưới các định dạng khác (ví dụ: Microsoft Word) sẽ khiến người dùng khác không thể sửa được.

Để điền vào biểu mẫu PDF, hãy thoát khỏi chế độ sửa biểu mẫu.

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article