Thao tác với các biểu mẫu PDF tương tác

Biểu mẫu PDF tương tác là một công cụ hữu ích để thu thập thông tin. Người dùng điền vào các biểu mẫu dạng này nhanh hơn và ít có khả năng mắc lỗi so với các biểu mẫu in.

Biểu mẫu PDF tương tác có thể chứa các kiểu trường sau: trường văn bản, danh sách thả xuống, hộp kiểm, nút radio, nút, trường chữ kýhộp danh sách.

ABBYY FineReader PDF 15 bao gồm một trình sửa PDF cho phép bạn điền, tạosửa các biểu mẫu PDF tương tác.

Với ABBYY FineReader PDF 15, bạn có thể dễ dàng in ra các biểu mẫu đã điền hoặc để trống, lưu biểu mẫu dưới các định dạng khác nhau, hoặc gửi các biểu mẫu này qua e-mail

Mục lục chương

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article