Cách đặt ABBYY FineReader PDF 15 làm trình xem PDF mặc định

Để đặt ABBYY FineReader PDF 15 làm trình xem PDF mặc định:

  1. Nhấp chuột phải vào tập tin PDF bất kỳ trong Windows Explorer và nhấp vào Thuộc tính trong trình đơn lối tắt.
    Hộp thoại Thuộc tính sẽ mở.
  2. Trên thẻ Chung nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi ứng dụng mà bạn sử dụng để mở tập tin PDF.
    Danh sách ứng dụng sẽ mở.
  3. Trong danh sách ứng dụng, chọn ABBYY FineReader PDF 15.
    Lưu ý. Nếu bạn không thấy ABBYY FineReader PDF 15 trong danh sách, hãy thử cuộn xuống. Để xem thêm ứng dụng, nhấp vào Thêm ứng dụng.
  4. Nhấp OK.

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article