Hộp danh sách

Hộp Danh sách cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị từ danh sách.

Để thêm hộp danh sách vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa hộp danh sách, nhấp chuột phải vào hộp danh sách và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Danh sách các mục

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article