Trường văn bản

Trường Văn bản dùng để nhập dữ liệu dạng văn bản.

Để thêm trường văn bản vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa trường văn bản, nhấp chuột phải vào trường và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính trường văn bản

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Định dạng

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article