Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken

Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken (bijvoorbeeld formulieren of vragenlijsten), dan hoeft u de opmaak niet bij elke pagina opnieuw te analyseren. U kunt veel tijd besparen door slechts één document uit een verzameling soortgelijke documenten te analyseren en de gedetecteerde gebieden vervolgens in een sjabloon op te slaan. U kunt deze sjabloon vervolgens gebruiken voor de overige documenten uit deze verzameling.

Een gebiedsjabloon maken:

  1. Open een afbeelding in de OCR-editor en laat het programma de opmaak automatisch analyseren, of teken zelf de gebieden.
  2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon opslaan.... Typ in het dialoogvenster dat nu verschijnt een naam voor de gebiedsjabloon en klik op Opslaan.

U kunt een gebiedsjabloon alleen gebruiken als u alle documenten in de verzameling met dezelfde resolutie hebt gescand.

Een gebiedsjabloon toepassen:

  1. In het PAGINA'S deelvenster selecteert u de pagina's waarop u de sjabloon wilt toepassen.
  2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon laden....
  3. In het Gebiedsjabloon openen dialoogvenster selecteert u het gewenste sjabloonbestand (*.blk).
  4. In hetzelfde dialoogvenster, naast Toepassen op, selecteert u Geselecteerde pagina's om de sjabloon toe te passen op de geselecteerde pagina's.
    Tip. Als u de sjabloon wilt toepassen op alle pagina's in het document, selecteert u Alle pagina's.
  5. Klik op Openen.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article