Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε σελίδες σε έγγραφα PDF. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι επαναλαμβανόμενο κείμενο στο επάνω ή στο κάτω μέρος των σελίδων όπου μπορείτε να τοποθετήσετε αριθμούς σελίδας, το όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία ή την ώρα δημιουργίας ή την αρίθμηση Bates που θα χρησιμοποιηθεί για ευρετηρίαση του εγγράφου.

Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στο έγγραφό σας:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί .
  2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο κεφαλίδας ή υποσέλιδου από το αναπτυσσόμενο μενού.

Δημιουργία κεφαλίδων/υποσέλιδων...

Επεξεργασία κεφαλίδων/υποσέλιδων...

Διαγραφή κεφαλίδας/υποσέλιδου από τη λίστα...

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article