Προσθήκη συνημμένων αρχείων

Αρχεία οποιασδήποτε μορφής μπορούν να επισυναφθούν σε ένα έγγραφο PDF.

Για να προβάλετε τα συνημμένα αρχεία:

    • Κάντε κλικ στο κουμπί στο αριστερό παράθυρο ή κάντε κλικ στο Προβολή > Συνημμένα.

Μπορείτε να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε συνημμένα αρχεία.

Στο παράθυρο ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ:

    • Επιλέξτε ένα αρχείο.
    • Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο εργαλείο που αντιστοιχεί στην ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην αντίστοιχη εντολή στο μενού συντόμευσης.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article