Διαχωρισμός εγγράφων PDF

Ο Επεξεργαστής PDF σας επιτρέπει να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF σε περισσότερα έγγραφα μικρότερου μεγέθους. Μπορείτε να διαχωρίσετε ένα έγγραφα κατά μέγεθος αρχείου, πλήθος σελίδων ή σελιδοδείκτες πρώτου επιπέδου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article