Så sparar man i HTML

Så här sparar du din text i HTML:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj HTML-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > HTML-dokument.

Dokumentet kommer att sparas i det format som du angett. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på HTML fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till SIDOR panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > HTML-dokument.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > HTML fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article