Om lodrat eller inverterad text inte tolkas

Ett avsnitt med tolkad text kan innehålla många fel om avsnittets riktning tolkades på fel sätt, eller om texten i stycket är inverterat (t.ex. ljust text är utskriven på en mörk bakgrund).

Så här löser du problemet:

  1. I fönstret Bild markerar du området eller tabellcellen som innehåller lodrät eller inverterad text.
  2. På panelen Områdesegenskaper (högerklicka på området och klicka sedan på Egenskaper i snabbmenyn för att göra panelen synlig) väljer du:
    • textriktningen i listrutan Riktning för CJK-text
      eller
    • Inverterad i listrutan Invertering
  3. Kör OCR-processen på nytt.

Mer information om områden finns i "Om områden identifieras felaktigt".

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article