Spara resultat från jämförelser

Du kan spara:

 1. Ett av dokumenten som en Microsoft Word-fil där skillnaderna kan visas med funktionen "Spåra ändringar".  
  För att göra detta, klicka på knappen Spara... i fliken SKILLNADER och välj DOCX i Spåra ändringar-läge för dokument 1/dokument 2.  Obs: ett sparat dokument är en tolkad version av originaldokumentet, vilket betyder att det kan finnas visuella skillnader och igenkänningsfel. Därför bör ett dokument av denna typ endast användas för att visa skillnaderna.
 2. Ett av dokumenten som en PDF-fil med igenkända skillnader som kommentarer.
  För att göra detta, klicka på knappen Spara... i fliken SKILLNADER och välj PDF med kommentarer för dokument 1/dokument 2.
 3. Skillnadslistan som en Microsoft Word-tabell.
  För att göra detta, klicka på knappen Spara... i fliken SKILLNADER och välj Jämförelserapport.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article