Uloženie výsledkov porovnania

Môžete uložiť:

 1. Jeden z dokumentov ako súbor vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.  
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte ROZDIELY a zvoľte DOCX v režime sledovania zmien pre Dokument 1 / Dokument 2.  Poznámka: uložený dokument je rozpoznanou verziou pôvodného dokumentu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť vizuálne rozdiely a chyby rozpoznávania. Dokument tohto typu by sa preto mal používať iba na zobrazenie rozdielov.
 2. Jeden z dokumentov ako súbor PDF s rozpoznanými rozdielmi vo forme komentárov.
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte ROZDIELY a zvoľte PDF s komentármi pre Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Zoznam rozdielov ako tabuľka v programe Microsoft Word.
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte ROZDIELY a zvoľte Porovnávacia zostava.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article