Rozdelenie podľa veľkosti súboru

Pri rozdeľovaní dokumentu PDF podľa veľkosti súboru postupujte takto:

 1. Na otvorenie dokumentu použite editor PDF a vyberte Súbor > Rozdeliť dokument...
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Vyberte Metóda rozdelenia > Podľa veľkosti súboru.
  2. Zadajte Veľkosť súboru, čo je maximálna povolená veľkosť súboru každého nového dokumentu.

   Zadaná veľkosť súboru má byť menšia ako veľkosť pôvodného súboru.
   V závislosti od obsahu dokumentu PDF sa veľkosť nového dokumentu môže ukázať väčšia ako špecifikovaná (napr. ak dokument obsahuje veľké množstvo obrázkov, typov písma, interaktívnych formulárov atď.).
  3. V prípade potreby zmeňte Názov súboru. Názvy všetkých nových dokumentov sú číslované na konci, aby zostali jedinečné. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

   Napr. parametre „Názov: Document, Číslovanie: Po názve, Počet číslic: 3“ vygenerujú tieto názvy dokumentov: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, etc.
   Ako predvolená možnosť sa použije názov zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do priečinka zdrojového dokumentu alebo zadajte iné umiestnenie.

   Pripojené súbory sa odošlú do samostatného priečinka s názvom Prílohy v rovnakom adresári. V nových dokumentoch sa nezachovávajú záložky.
 3. Kliknite na Rozdeliť.

Po dokončení rozdelenia sa v novom okne otvorí priečinok s novými súbormi.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article